Jiangsu dragon Ruixin Mstar Technology Co.,Ltd.
ADDR:Kunshan Huaqiao Town, Guangming Road B Kingboard Plaza No. 505 room 506 
MOB:18013221700
TEL:0512-36855188
FAX:0512-36802528
E-MAIL:xuzheng@kslansheng.com